O Meni

Brane Golubović - voda v Ustavo, voda v zavest vsakogar od nas

Sem magister upravnih ved, tema socialno podjetništvo, rojen 1969. Profesionalno in neprofesionalno sem in sem bil vseskozi aktiven na civilno družbenem področju, v lokalni samoupravi in v državni upravi ter na nekaterih podjetniških projektih. V preteklosti sem bil dolgotrajni član taborniške organizacije, soustanovitelj mladinskega centra, član različnih društev in iniciativ, občinski svetnik, podžupan v Kamniku, zaposlen v skupnosti Etri, ministrstvih, vodja organa v sestavi ministrstva, zaposlen kot svetovalec v poslanskih skupini, poslanec DZ RS, član podjetniške ekipe wFoil, ArtOpen in nekaterih drugih projektnih ekipah, kjer sem bil zadolžen za kreiranje in nadgradnjo idej/projektov, posredno in neposredno komunikacijo z javnostmi, urejanje spletnih strani in družbenih omrežji, ipd. Do 22.6.2018 sem bil zaposlen na Občini Kamnik, od 23.6.2018 pa sem poslanec DZ RS – član poslanske skupine LMŠ, s katero ima LDP podpisan partnerski sporazum o sodelovanju.

Še vedno sem aktivni član civilne iniciative, ki ji je uspelo doseči ustavno zaščito pitne vode, član Lions kluba Kamnik, član različnih društev, do leta 2016 sem bil predsednik Športne zveze Kamnik, danes član njenega predsedstva.

Zanima me:

  • strpen in na argumentih temelječ družbeni aktivizem;
  • lokalna in državna politika, ki temelji na sodelovanju in pogledu naprej ter se zaveda, da brez močnega in trajnostnega gospodarstva v katerem so ljudje in njihovo znanje gonilo razvoja ni socialne države;
  • kontinuiran dialog z različnimi deležniki v družbi;
  • kreiranje in nadgrajevanje idej;
  • področje socialnega podjetništva in kooperativ;
  • vpliv 4 industrijske revolucije na življenje ljudi;
  • gospodarjenje z javnimi dobrinami;
  • vsi novi ekonomski modeli, ki bodo zaznamovali prihodnost in iščejo drugačne, kreativne in inovativne poti za rešitev socialnih, ekonomskih in okoljskih problemov.

Ko se je marca 2013 zamenjala Vlada sem postal nadomestni poslanec v DZ RS, v poslanski skupini Pozitivne Slovenije. V 16 mesecih svojega dela sem se največ ukvarjal z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo, novimi ekonomskimi modeli, socialnim podjetništvom, zadružništvom, samopreskrbo s hrano, univerzalnim temeljim dohodkom,  ipd. Vseskozi sem sodeloval s Forumom socialnega podjetništva ter bil so-pobudnik nekaterih zakonov, ki so omogočali delovanje socialnih podjetji in kooperativ.

Moje delo na različnih področji je vseskozi povezano s komunikacijo z različnimi tipi osebnostmi in skupinami znotraj in izven organizacije, kreativnim razmišljanjem in nadgrajevanjem idej, načrtovanjem projektov, pisanjem govorov, izjav, iskanjem rešitev, delom pod pritiskom, učenjem, spremljanjem in razumevanjem predpisov, delom v projektnih skupinah in samoiniciativnostjo, z načrtovanjem in spremljanjem javnih financ, pokrivanjem različnih strokovnih področji, analitičnim delom, ipd.

Na ta način sem pridobil široko znanje, razvil sposobnost hitrega prilagajanja na nova delovna okolja in področja dela ter poleg formalnih pridobil tudi veliko neformalnih znanj kot so: spremljanje, razumevanje in pisanje predpisov ter različnih dokumentov, samoiniciativnost, komuniciranje, sodelovanje, biti vodja in imeti vodjo, natančnost, nastopanje, odnosi z mediji, svetovanje, ekipno delo, delo na posameznih projektih, neposredno komuniciranje s politiko in nevladnimi organizacijami, ipd.

Želim biti aktiven in kreativen na vsakem področju na katerem delam profesionalno ali prostovoljno.

 

Kontakt:

Advertisements